Tentenproject op de Lonneker Kunstroute. Pinksteren 2009. Door projectgroep Zt.

(zie www.ztztzt.wordpress.com)